Rytmika

Rytmika to przede wszystkim łączenie zabawy przy żywym akompaniamencie instrumentu oraz nauki muzyki.

rytmikaPosiada jednak jeszcze wiele innych, wyjątkowo wartościowych dla dzieci aspektów. Rozwija w nich wrażliwość artystyczną, pomaga im integrować się z rówieśnikami, ułatwia tworzenie nowych więzi społecznych. Co więcej, rytmika wpływa na kształtowanie cech osobowości psychicznej i fizycznej małego człowieka. Daje dziecku możliwość pełnego poznania muzyki, pozwala odkryć jej znaczenie, a także jest źródłem bogatych, różnorodnych przeżyć i emocji. Swoją pracę opieramy na programach C.Orff’a oraz E.J Dalcroze’a.