Konsultacje logopedyczne

Logopedia

Wychowanie dziecka to nie tylko zabawa, a zadanie w które trzeba włożyć wiele wysiłku by pomóc mu osiągnąć sukces.

Gdy napotykamy na pierwsze trudności w postaci nieprawidłowej wymowy, należy dołożyć wszelkich starań, aby ułatwić dziecku start w porozumiewaniu się z innymi. Niejednokrotnie wczesne wykrycie wad wymowy i natychmiastowa terapia pozwala na całkowite usunięcie wszelkich form wadliwie realizowanych głosek .
Zadaniem logopedy jest czuwanie nad rozwojem mowy, doskonalenie jej oraz wykrycie mowy nieprawidłowej i prowadzenie terapii.
W naszym przedszkolu dzieci uczą się mowy poprzez różnego rodzaju zabawy językowo-ruchowe, które przy współpracy z rodzicami, wyprowadzą dziecko z nieprawidłowości towarzyszących mu w codziennym życiu.

 

Małgorzata Bajer