Dziadek Bach

Dziadek Bach

Jak brzmią dźwięki akordeonu, klarnetu czy banjo? Przedszkolaki to wiedzą, bo co miesiąc poznają nowe instrumenty i próbują na nich grać, dzięki wizytom Dziadka Bacha w IBMokronosku.

Koncerty edukacyjne dla naszych dzieci to nie tylko dawka teorii muzyki, ale także zabawy z Dziadkiem Bachem, poznawanie nowych piosenek i tańców, konkursy, zagadki i rekwizyty. Maluchy mogą też posłuchać w domu nagrań utworów śpiewanych podczas koncertów.

Koncerty edukacyjne – korzyści:

  • Dzieci poznają nowe style w muzyce
  • Od najmłodszych lat słuchają muzyki wielkich mistrzów, od klasyki do jazzu
  • Rozpoznają instrumenty
  • Ćwiczą słuch
  • Uczą się rytmów charakterystycznych dla różnych krajów świata

Poprzez zabawę, już u najmłodszych dzieci rozbudzamy wrażliwość na sztukę. Sprawiamy, że kontrabas, mandolina czy elektryczna gitara nie mają przed nimi tajemnic. W przyszłości będą umiały odróżnić Mozarta od Bacha.