Teatr/Theatrer

16 kwietnia 2018r. (poniedziałek) zapraszamy dzieci z Przedszkola IBMokronosek do Magicznego Teatru Muzycznego, ul. Ostrowskiego 13, na spektakl pt. „Dziecko, dziecko”.

Wyjazd autokarem zaplanowany jest o 9:00, powrót około 12:00.

Prosimy o przyprowadzenie dzieci na wczesne śniadanie.

Dyrekcja Przedszkola IBMokronosek

Dear Sir or Madam,
April 16, 2018 (Monday) we invite children from IBMokronosek Kindergarten to Magical Musical Theater, ul. Ostrowskiego 13, for the spectacle Fri. „Child, child.”

Departure by bus is scheduled at 9:00, return around 12:00.

Please bring your children for an early breakfast.

Directorate of the IBMokronosek Kindergarten

Kategorie