Potrafimy się wspólnie bawić

Ważną formą aktywności dzieci w Przedszkolu są zabawy swobodne.

W takiej formie aktywności myślenie zaczyna wyprzedzać działanie, rozwija się motoryka dziecka oraz rozwija się umiejętność współpracy z rówieśnikami.

Kategorie